Ιστορικό εκλογής μέλους ΔΕΠ (H.1) στη βαθμίδα του Λέκτορα (2η Έκδοση) και Ορισμός Τριμελoύς Εισηγητικής Επιτροπής

Ανακοινώνεται η 2η Έκδοση του Ιστορικoύ της εκλογικής διαδικασίας καθώς και η σύνθεση της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ (H.1) στη βαθμίδα του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο: “ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ , ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ με έμφαση στα ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ”.

Κάντε κλικ εδώ για την 2η Έκδοση

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε όλο το Ιστορικό