Ιστορικό εκλογής μέλους ΔΕΠ (H.2) στη βαθμίδα του Λέκτορα (2η Έκδοση) και Ορισμός Τριμελoύς Εισηγητικής Επιτροπής

Ανακοινώνεται η 2η Έκδοση του Ιστορικoύ της εκλογικής διαδικασίας καθώς και η σύνθεση της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ (H.2) στη βαθμίδα του Λέκτορα, στο γνωστικό αντικείμενο: “Η/Υ με έμφαση στην Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και το Λογισμικό του Λειτουργικού Συστήματος”.

Κάντε κλικ εδώ για την 2η Έκδοση