Ορθή Επανάληψη 1ης Έκδοσης Ιστορικού εκλογής μέλους ΔΕΠ (Α.1) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και Συγκρότησης Εκλεκτορικού Σώματος

Ανακοινώνεται η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 1ης ‘Έκδοσης του Ιστορικoύ της εκλογικής διαδικασίας καθώς και η Συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο:” ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ με έμφαση στη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ του ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ” .

Κάντε κλικ εδώ για την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 1ης Έκδοσης