Πρόσκληση Κατάταξης Στρατευσίμων 2011 / Γ’ ΕΣΣΟ

Με εγκύκλιο διαταγή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κυρίου Παναγιώτη Μπεγλίτη καλούνται για κατάταξη στην Πολεμική Αεροπορία την 29, 30, και 31 Αυγούστου οι στρατεύσιμοι της 2011 Γ΄/ ΕΣΣΟ, που ανήκουν:

  • Τους στρατεύσιμους της κλάσης 2013 (γεννημένοι το έτος 1992), που είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων των Νομών Αττικής (αρμοδιότητας ΣΓ Πειραιά και ΣΓ Αττικής), Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας , Κορινθίας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Τρικάλων και Φθιώτιδας.
  • Στις κλάσεις 1988 έως και 2012 (γεννημένοι το 1967 έως και το 1991), από όλους τους Νομούς που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και είναι κατηγοριών πρώτης έως τετάρτης (Ι/1) έως Ι/4), πλήρους ή μειωμένης θητείας, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι την βασική ή ειδική εκπαίδευση και οι λόγοι της υποχρέωσης τους για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από την 1 Φεβρουαρίου έως και 30 Απρίλίου 2011.
  • Τους στρατεύσιμους των κλάσεων της παραγράφου 1β της παρούσας που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, εφόσον η ημερομηνία λήξης της περιλαμβάνεται στο διάστημα από 1 Μαϊου έως και 31 Ιουλίου 2011.

Περισσότερες πληροφορίες για τα κέντρα κατάταξης, τις ακριβείς χρονολογίες και τις υποχρεώσεις αυτών που καλούνται, παρέχονται από τα Στρατολογικά Γραφεία.

Αναρτήθηκε την 22/7/2011 με ΑΔΑ: 4ΑΣΦ6-ΨΓΚ