Συμμετοχή της ΠΑ στον Καθαρισμό των Ακτών

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος η Πολεμική Αεροπορία συνέβαλε στην πρωτοβουλία των Ενόπλων Δυνάμεων για τον καθαρισμό των ακτών διαθέτοντας προσωπικό και μέσα από συνολικά είκοσι τρεις (23) Μονάδες.

Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά σε συνεργασία με τους τοπικούς Δήμους των περιοχών ευθύνης των Μονάδων. Το προσωπικό που συμμετείχε στην όλη προσπάθεια ανήλθε στα τετρακόσια δέκα (410) άτομα.