Ιστορικό εκλογής μέλους ΔΕΠ (Γ.1) στη βαθμίδα του Καθηγητή (3η Έκδοση), Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης

Ανακοινώνεται η 3η Έκδοση του Ιστορικoύ της εκλογικής διαδικασίας, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ (Γ.1) στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο: “ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ”.

Κάντε κλικ εδώ για την 3η Έκδοση

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε όλο το Ιστορικό