Ιστορικό εκλογής μέλους ΔΕΠ (Θ.2) στη βαθμίδα του Λέκτορα (3η Έκδοση), Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης

Ανακοινώνεται η 3η Έκδοση του Ιστορικoύ της εκλογικής διαδικασίας. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ (Θ.2) στη βαθμίδα του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο: “ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΑΕ) με έμφαση στη ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ και τον ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ”.

Κάντε κλικ εδώ για την 3η Έκδοση

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε όλο το Ιστορικό


στη βαθμίδα του Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο: “Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου με έμφαση στη Μοντελοποίηση και τον Έλεγχο Συστημάτων”.