Ιστορικό εκλογής μέλους ΔΕΠ (Β.1) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (3η Έκδοση)

Ανακοινώνεται η 3η Έκδοση του Ιστορικoύ της εκλογικής διαδικασίας -ΕΚΛΟΓΗ – για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ (Β.1)στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο Θεωρητικά Μαθηματικά.

Κάντε κλικ εδώ για την 3η Έκδοση

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε όλο το Ιστορικό