Προσκλήσεις – Απολύσεις Στρατιωτικού Προσωπικού.

Στο πλαίσιο εφαρμογής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government) και του εξορθολογισμού των δαπανών, καταργείται η έκδοση, σε έντυπη μορφή, των Εγκυκλίων Διαταγών Προσκλήσεως Στρατευσίμων (ΕΔΥΕΘΑ), ο αριθμός των οποίων ανέρχεται στις 27.000 ετησίως.

Στο εξής οι ΕΔΥΕΘΑ Προσκλήσεως θα αναρτώνται αποκλειστικά στο διαδίκτυο, μέσω του “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”, των ιστοσελίδων των Γενικών Επιτελείων, καθώς και της ιστοσελίδας της ΔΣΣΝΣ/ΓΕΕΘΑ www.stratologia.gr, ώστε να είναι προσβάσιμες σε όλους τους αποδέκτες.