Ακύρωση Διεξαγωγής Άσκησης Επιστράτευσης – Εκπαίδευσης Εφέδρων – ΑΤ 078/2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
Αρ. Ανακ. 078/2011
Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Ακύρωση Διεξαγωγής Άσκησης
Επιστράτευσης – Εκπαίδευσης Εφέδρων

Ακυρώνεται η διεξαγωγή της άσκησης επιστράτευσης – εκπαίδευσης εφέδρων η οποία είχε προγραμματισθεί από τη Δευτέρα 26 έως την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2011 στo πλαίσιο της διακλαδικής άσκησης “Αλέξανδρος 2011”.

Αντισμήναρχος (Ι) Κωνσταντίνος Γράψας
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ