Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 13/09/2011

Σήμερα στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα :

  • Για Πυρόσβεση, 2 CL-415, 3 CL-215 και 8 PZL σε Ελληνικό, Βουνιχώρα και Αγγελόκαστρο συμπληρώνοντας 29,4 ώρες πτήσης σε 13 εξόδους.
  • Για Επιτήρηση, 2 PZL και 1 Τ-41 σε Τατοί και Λέσβο, συμπληρώνοντας 4,8 ώρες πτήσης σε 3 εξόδους.
  • Για Αεροδιακομιδές, 2 C-27J μετέφεραν 3 ασθενείς από Μυτιλήνη, Χίο και Κύθηρα στην Ελευσίνα, συμπληρώνοντας 4,1 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.