Κατάταξη Επιτυχόντων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2011 στη ΣΥΔ

Τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2011 παρουσιάστηκαν για κατάταξη στη Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ) στην Αεροπορική Βάση του Σέδες στη Θεσσαλονίκη, οι σαράντα δύο (42) επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων για το 2011, σύμφωνα με τα αποτελέσματα επιλογής του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.