Κατάταξη Επιτυχόντων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2011 στη ΣΤΥΑ

Τη Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2011 παρουσιάστηκαν για κατάταξη στη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας στο Τατόι, οι εκατόν εξήντα εννέα (169) επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων για το 2011, σύμφωνα με τα αποτελέσματα επιλογής του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.