Κατάταξη Επιτυχόντων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2011 στη ΣΙ

Τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2011 παρουσιάστηκαν για κατάταξη στη Σχολή Ικάρων στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας στο Τατόι, οι εκατόν σαράντα δύο (142) επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων για το 2011, σύμφωνα με τα αποτελέσματα επιλογής του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Αναλυτικά κατατάχθηκαν ενενήντα πέντε (95) Ιπτάμενοι, τριάντα επτά (37) Μηχανικοί και δέκα (10) Ελεγκτές Αεράμυνας.