Πρόσκληση Επιτυχόντων – Εισακτέων σε ΣΙ, ΣΤΥΑ και ΣΥΔ , Ακαδημαϊκού Έτους 2011-12

Από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, καλούνται να παρουσιαστούν για κατάταξη στις Σχολές της Πολεμικής Αεροπορίας, οι επιτυχόντες στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2011, όπως παρακάτω:

  • Οι εισακτέοι στη Σχολή Ικάρων (ΣΙ) και στη Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ), στις 12 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00, στην Αεροπορική Βάση Δεκελείας στην Αττική και στο Αεροδρόμιο Σέδες, στη Θεσσαλονίκη, αντίστοιχα.
  • Οι εισακτέοι στη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), στις 14 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00, στην Αεροπορική Βάση Δεκελείας στην Αττική.

Οι καλούμενοι για κατάταξη στις Σχολές πρέπει να προσκομίσουν και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στην Εγκύκλιο Διαταγή Προκήρυξης διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών.