Απάντηση στο ρεπορτάζ της 27 Οκτωβρίου 2011 των τηλεοπτικών σταθμών Mega και Star – AT 094/2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
Αρ. Ανακ. 094/2011
Αθήνα, 28 Οκτωβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Απάντηση στο ρεπορτάζ της 27 Οκτωβρίου 2011 των τηλεοπτικών σταθμών Mega και Star

Σε απάντηση στο ρεπορτάζ που παρουσιάστηκε στα κεντρικά δελτία ειδήσεων της 27 Οκτωβρίου 2011 των τηλεοπτικών σταθμών Mega και Star σχετικά με το έγγραφο που δημοσίευσε η ιστοσελίδα On Alert και αφορά την “Κατανομή Πιστώσεων για Αποζημίωση Υπερωριακής εργασίας και Οδοιπορικών Εξόδων των Αποσπασμένων Υπαλλήλων σε Γραφεία Βουλευτών και Πολιτικών Κομμάτων Β’ Εξαμήνου 2011” σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

α. Η απόσπαση πολιτικών υπαλλήλων σε γραφεία Βουλευτών και Πολιτικών Κομμάτων είναι νόμιμη όπως προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι εν λόγω πολιτικοί υπάλληλοι αποσπάστηκαν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στη συνέχεια διατέθηκαν στα Γραφεία Βουλευτών και Πολιτικών Κομμάτων για γραμματειακή υποστήριξη.

β. Σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ οι εν λόγω πολιτικοί υπάλληλοι δικαιούνται κάθε μήνα έως και σαράντα πέντε (45) ώρες υπερωρίες ενώ το ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης για τα οδοιπορικά έξοδα διαμορφώθηκε με τους νόμους Ν3833/10 και Ν3845/10 στα 344,15 €.

γ. Οι πολιτικοί υπάλληλοι που έχουν αποσπαστεί στα εν λόγω γραφεία μισθοδοτούνται από το ΓΕΑ και προκειμένου να λάβουν την αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και οδοιπορικών είναι υποχρεωμένοι να προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του ΓΕΑ υπογεγραμμένα από τον προϊστάμενό τους.

Αντισμήναρχος (Ι) Κωνσταντίνος Γράψας
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ