Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 05/10/2011

Σήμερα στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα :

  • Για Πυρόσβεση, 2 CL-415 στην Κόρινθο, συμπληρώνοντας 6,6 ώρες πτήσης σε 2 εξόδους.
  • Για Αεροδιακομιδές, C-130 και Super Puma μετέφεραν 2 ασθενείς, 1 μόσχευμα και ιατρική ομάδα από Ελευσίνα και Λήμνο σε Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη, συμπληρώνοντας 3,4 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.