Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας 2011

Από 10 έως 14 Οκτωβρίου 2011, εορτάστηκε στην Πολεμική Αεροπορία η Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας.

Σκοπός της ήταν η δημιουργία κινήτρων μεταξύ των οδηγών για εξάλειψη των παραβάσεων και περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων στο ελάχιστο αλλά και η ευαισθητοποίηση όλου του προσωπικού σε θέματα οδικής ασφάλειας, μέσω της εφαρμογής ενός προγράμματος το οποίο καλλιεργεί την απαραίτητη συμπεριφορά και νοοτροπία στην οδήγηση με έμφαση στην τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και στην “αμυντική οδήγηση”.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας πραγματοποιήθηκαν σε κάθε Μονάδα, διαλέξεις, προβολές εκπαιδευτικών ταινιών και ανάρτηση σε όλους τους χώρους εργασίας σχετικών αφισών και ενημερωτικού υλικού.

Οι εκδηλώσεις έκλεισαν με ανάγνωση των μηνυμάτων του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, του Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας, του Διοικητή Αεροπορικής Διοίκησης και του Διοικητή Αεροπορικής Εκπαίδευσης, των Ημερήσιων Διαταγών των Διοικητών των Μονάδων και τη βράβευση των καλύτερων οδηγών της κάθε Μονάδας.

Οι Μονάδες με τον καλύτερο δείκτη τροχαίων ατυχημάτων ήταν για το ΑΤΑ η 111 Πτέρυγα Μάχης, για τη ΔΑΥ το ΚΕΑ και για την ΔΑΕ η 124 ΠΒΕ.