Ιστορικό εκλογής μέλους ΔΕΠ (Γ.1) στη βαθμίδα του Καθηγητή (4η Έκδοση)

Ανακοινώνεται η 4η Έκδοση του Ιστορικoύ της εκλογικής διαδικασίας, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ (Γ.1) στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο: “ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ”.

Κάντε κλικ εδώ για την 4η Έκδοση

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε όλο το Ιστορικό