Ιστορικό εκλογής μέλους ΔΕΠ (Θ.2) στη βαθμίδα του Λέκτορα (4η Έκδοση)

Ανακοινώνεται η 4η Έκδοση του Ιστορικoύ της εκλογικής διαδικασίας, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ (Θ.2) στη βαθμίδα του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο: “ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΑΕ) με έμφαση στη ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ και τον ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ”.

Κάντε κλικ εδώ για την 4η Έκδοση

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε όλο το Ιστορικό