Ιστορικό εκλογής μέλους ΔΕΠ (Ζ.1) – Ηλεκτρονικά με έμφαση στς Ηλεκτρονικές και Οπτικοηλεκτρονικές Διατάξεις. Απόφαση Εκλεκτορικού Σώματος – Εκλογή Μέλους ΔΕΠ

Ανακοινώνεται η 4η Έκδοση του Ιστορικoύ της εκλογικής διαδικασίας.

Απόφαση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο Ζ1 – Ηλεκτρονικά με έμφαση στς Ηλεκτρονικές και Οπτικοηλεκτρονικές Διατάξεις στον Τομέα Ηλεκτρονικής , Ηλεκτρικής Ισχύος και Τηλεπικοινωνιών

Κάντε κλικ εδώ για την 4η Έκδοση

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε όλο το Ιστορικό