Πρόσκληση Επιτυχόντων – Εισακτέων της Ειδικής Κατηγορίας του Ν. 3648/08 Αρ. 11 παρ. 1γ (Έλληνες του Εξωτερικού) σε ΣΙ, ΣΤΥΑ και ΣΥΔ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 – AT 085/2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
Αρ. Ανακ. 085/2011
Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση Επιτυχόντων – Εισακτέων της Ειδικής Κατηγορίας του Ν. 3648/08 Αρ. 11 παρ. 1γ (Έλληνες του Εξωτερικού) σε ΣΙ, ΣΤΥΑ και ΣΥΔ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012

Την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 08:00, καλούνται να παρουσιαστούν, για κατάταξη στις παραγωγικές Σχολές της Πολεμικής Αεροπορίας (Σχολή Ικάρων, Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας, Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών), οι επιτυχόντες στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2011, της Ειδικής Κατηγορίας του Ν. 3648/08 Αρ. 11 παρ. 1γ (Έλληνες του Εξωτερικού) όπως παρακάτω:

  • Στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στην Αττική, οι εισακτέοι στη Σχολή Ικάρων (ΣΙ) και στη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ).
  • Στην Αεροπορική Βάση Σέδες, στη Θεσσαλονίκη, οι εισακτέοι στη Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ).

Οι καλούμενοι για κατάταξη στις ανωτέρω Σχολές πρέπει να έχουν μαζί τους τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά καθορίζονται στην “Προκήρυξη Εισαγωγής σε Στρατιωτικές Σχολές (ΑΣΕΙ) 2010-2011”.

Αντισμήναρχος (Ι) Κωνσταντίνος Γράψας
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ