Πρόσκληση Κατάταξης Στρατευσίμων Δ’ ΕΣΣΟ/2011 – AT 084/2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
Αρ. Ανακ. 084/2011
Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση Κατάταξης Στρατευσίμων Δ’ ΕΣΣΟ/2011

Με εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας καλούνται για κατάταξη στην Πολεμική Αεροπορία με τη Δ’ ΕΣΣΟ 2011, από 07 έως 09 Νοεμβρίου 2011 οι παρακάτω:

  • Οι στρατεύσιμοι Κλάσης 2013 (γεννημένοι το έτος 1992), που είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων των Νομών Αττικής [Σ.Υ Δυτικής Αττικής και Σ.Υ Αθήνας (αρμοδιότητες Β’ Σ.Γ Αθηνών)], Κυκλάδων, Χίου, Σάμου, Λέσβου, Ηρακλείου, Λάρισας, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας, Ροδόπης, Έβρου, Ευρυτανίας, Λευκάδας και Γρεβενών.
  • Οι στρατεύσιμοι Κλάσεων 1988 έως και 2012 (γεννημένοι το 1967 έως και το 1991), από όλους τους Νομούς που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και είναι πλήρους ή μειωμένης θητείας, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 1 Μαΐου έως και 31 Ιουλίου 2011.
  • Οι στρατεύσιμοι των Κλάσεων 1988 έως και 2012 που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, εφόσον η ημερομηνία λήξης της περιλαμβάνεται στο διάστημα από 01 Αυγούστου έως και 31 Οκτωβρίου 2011.

Όλοι οι στρατεύσιμοι θα καταταγούν στην 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης στην Τρίπολη, εκτός αυτών που έχουν περατώσει τη βασική τους εκπαίδευση ή έτυχαν κατά το παρελθόν αναβολή για λόγους υγείας ή κρίθηκε η σωματική τους ικανότητα με γνωμάτευση οποιασδήποτε Επιτροπής Απαλλαγών των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι θα καταταγούν στην 123 Πτέρυγα Τεχνικής Εκπαίδευσης στο Τατόι.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από τα κατά τόπους Στρατολογικά Γραφεία.

Αντισμήναρχος (Ι) Κωνσταντίνος Γράψας
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ

Αναρτήθηκε την 11/10/2011 με ΑΔΑ: 45ΟΟ6-ΤΝΙ