Τελετή Αποφοίτησης του 1ου Σχολείου Βασικής Εκπαίδευσης Διασωστών Μάχης

Τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των πτυχίων αποφοίτησης από το 1ο Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Διασωστών Μάχης (ΣΒΕΔΜΑ) της 31 Μοίρας Επιχειρήσεων Έρευνας Διάσωσης (ΜΕΕΔ). Η τελετή έλαβε χώρα στην 112 Πτέρυγα Μάχης/Αεροδρόμιο Ελευσίνας, στις εγκαταστάσεις της 31 ΜΕΕΔ και τα πτυχία στους έξι (6) επίλεκτους Διασώστες Μάχης, επέδωσε ο Διοικητής Αεροπορικής Υποστήριξης Υποπτέραρχος (Ι) Φώτιος Κρεβάϊκας.

Το σχολείο παρέχει μια ενιαία και εξειδικευμένη εκπαίδευση στους Διασώστες Μάχης, καλύπτοντας όλα τα επιμέρους αντικείμενα που θεωρούνται απαραίτητα εφόδια προκειμένου οι απόφοιτοί του να στελεχώσουν τις επιχειρησιακές Ομάδες Ειδικών Αποστολών (ΟΜΕΑ) της Μοίρας για ανάληψη αποστολών Έρευνας – Διάσωσης και Έρευνας – Διάσωσης Μάχης. Οι υποψήφιοι περνούν από μια διαδικασία σκληρής αρχικής επιλογής και στη συνέχεια αξιολογούνται διαρκώς, σε κάθε εκπαιδευτικό αντικείμενο, με αυστηρά κριτήρια τα οποία εξασφαλίζουν ότι μόνο οι καλύτεροι θα καταφέρουν να ολοκληρώσουν το Σχολείο και θα πάρουν την ειδικότητα του Διασώστη Μάχης. Η εκπαίδευση ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2011 με είκοσι δύο υποψήφιους από τους οποίους την ολοκλήρωσαν μόλις έξι.

Ενημερωτικό Φυλλάδιο Σχολείου Βασικής Εκπαίδευσης Διασωστών Μάχης