Αλλαγή Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας

Στη Συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) της 1ης Νοεμβρίου 2011 αποφασίστηκε ομόφωνα:

α. Η αυτεπάγγελτη αποστρατεία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχου (Ι) Βασίλειου Κλόκοζα ο οποίος προάγεται στο βαθμό του Πτεράρχου εν αποστρατεία και του απονεμήθηκε ο τίτλος του Επίτιμου Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

β. Η ομόφωνη επιλογή ως Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας του Αντιπτέραρχου (Ι) Τσαντηράκη Αντώνιου.

Δείτε την πλήρη Ανακοίνωση Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.