Ιστορικό εκλογής μέλους ΔΕΠ (A.1) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (2η Έκδοση) και Ορισμός Τριμελoύς Εισηγητικής Επιτροπής

Ανακοινώνεται η 2η Έκδοση του Ιστορικoύ της εκλογικής διαδικασίας, καθώς και η σύνθεση της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης μέλους ΔΕΠ (A.1) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στον Τομέα Ηγετικής, Διοικητικής, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φυσιολογίας, στο γνωστικό αντικείμενο: “Ψυχολογία με έμφαση στη Διαχείριση του Ανθρώπινου Παράγοντα”.

Κάντε κλικ εδώ για την 2η Έκδοση

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε όλο το Ιστορικό