Πρώτη Συνεδρίαση του Νέου Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου – AT 109/2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
Αρ. Ανακ. 109/2011
Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Πρώτη Συνεδρίαση του Νέου Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου

Την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα “Σμηναγός (Ι) Κωνσταντίνος Ηλιάκης” του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, η πρώτη συνεδρίαση της ολομέλειας του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου υπό τη νέα του σύνθεση.
Αντισμήναρχος (Ι) Κωνσταντίνος Γράψας
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ