Σεμινάριο Ασφάλειας ΠτήσεωνΕλεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και Αεράμυνας- AT 114/2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
Αρ. Ανακ. 114/2011
Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Σεμινάριο Ασφάλειας Πτήσεων
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και Αεράμυνας

Την Πέμπτη 24 και την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε στη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ), σεμινάριο Ασφάλειας Πτήσεων Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και Αεράμυνας.

Το σεμινάριο οργανώθηκε από το Κέντρο Ασφάλειας Πτήσεων & Εδάφους (ΚΕΑΠΕ) και τη Διεύθυνση Αεράμυνας του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας σε συνεργασία με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Σκοπός του ήταν η παρουσίαση θεμάτων Ασφάλειας Πτήσεων στον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας στρατιωτικών και πολιτικών αεροσκαφών από διαλέκτες της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) και της ΥΠΑ.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν οι Προϊστάμενοι των Πύργων Εναερίου Κυκλοφορίας των αεροδρομίων της ΠΑ, στελέχη από τα Κέντρα Ελέγχου Περιοχής (ΚΕΠ), το Κέντρο Ενημέρωσης Αεράμυνας (ΚΕΝΑ), το Κέντρο Εκπαίδευσης Προσωπικού Αεράμυνας (ΚΕΠΑ), καθώς και οι Ελεγκτές Αεράμυνας που υπηρετούν σε Μοίρες πολεμικών αεροσκαφών.

Αντισμήναρχος (Ι) Κωνσταντίνος Γράψας
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ