Ιστορικό εκλογής μέλους ΔΕΠ (A.2) στη βαθμίδα του Λέκτορα (4η Έκδοση)

Ανακοινώνεται η 4η Έκδοση / Ανάρτηση του Ιστορικoύ της εκλογικής διαδικασίας, για την εκλογή μέλους ΔΕΠ (A.2) στη βαθμίδα του Λέκτορα στον Τομέα Ηγετικής Διοικητικής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φυσιολογίας, στο γνωστικό αντικείμενο: “ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με έμφαση στην ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ”.

Κάντε κλικ εδώ για την 4η Έκδοση

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε όλο το Ιστορικό