Ιστορικό εκλογής μέλους (Z.3) στη βαθμίδα του Λέκτορα (4η Έκδοση) στα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ με έμφαση στα ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ , ΚΕΡΑΙΕΣ

Ανακοινώνεται η 4η Έκδοση/Ανάρτηση του Ιστορικoύ της εκλογικής διαδικασίας, για την εκλογή μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα στον Τομέα Ηλεκτρονικών , Ηλεκτρικής Ισχύος, Τηλεπικοινωνιών,
στο γνωστικό αντικείμενο Ζ3 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ με έμφαση στα ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ, ΚΕΡΑΙΕΣ .

Κάντε κλικ εδώ για την 4η Έκδοση

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε όλο το Ιστορικό