Ιστορικό εκλογής μέλους ΔΕΠ (Θ.1) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (3η Έκδοση)

Ανακοινώνεται η 3η Έκδοση του Ιστορικoύ της Εκλογικής Διαδικασίας Πλήρωσης Θέσης Μέλους ΔΕΠ (Θ.1), στον τομέα Αυτομάτου Ελέγχου, Αεροδιαστημικής Τεχνολογίας, Αμυντικών Συστημάτων και Επιχειρήσεων, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: “Διαστημική Τεχνολογία με έμφαση στη Συλλογή και Διαχείριση Πληροφοριών στις Σύγχρονες Μορφές Επιχειρήσεων”.

Κάντε κλικ εδώ για την 3η Έκδοση