Ιστορικό εκλογής μέλους ΔΕΠ (Z.2) στη βαθμίδα του Λέκτορα (3η Έκδοση)

Ανακοινώνεται η 3η Έκδοση / Ανάρτηση του Ιστορικoύ της εκλογικής διαδικασίας, για την εκλογή μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα στον Τομέα Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρικής Ισχύος, Τηλεπικοινωνιών, με γνωστικό αντικείμενο: “Ηλεκτρονικών με έμφαση στα Συστήματα αισθητήρων-Radar”.

Κάντε κλικ εδώ για την 3η Έκδοση

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε όλο το Ιστορικό