Ιστορικό εκλογής μέλους ΔΕΠ (E.2) στη βαθμίδα του Λέκτορα (4η Έκδοση)

Ανακοινώνεται η 4η Έκδοση / Ανάρτηση του Ιστορικoύ της εκλογικής διαδικασίας, για την εκλογή μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα στον Τομέα Αεροναυπηγικής, Τεχνικής Μηχανικής, Δομικών Έργων Υποδομών, στο γνωστικό αντικείμενο: “Αντοχή Υλικών με έμφαση στις Αεροπορικές Κατασκευές”.

Κάντε κλικ εδώ για την 4η Έκδοση

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε όλο το Ιστορικό