Υπεξαίρεση Χρηματικού Ποσού στην 112ΠΜ – ΑΤ 025/2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
Αρ. Ανακ. 025/2012
Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Υπεξαίρεση Χρηματικού Ποσού στην 112ΠΜ

Σε οικονομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην Οικονομική Υπηρεσία της 112 Πτέρυγας Μάχης, στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, διαπιστώθηκε η υπεξαίρεση χρηματικού ποσού ύψους, εξακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα Ευρώ (689950 €), από τον Αρχισμηνία οικονομικό διαχειριστή. Ο Αρχισμηνίας αποδέχθηκε την πράξη.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), ενώ παράλληλα ενημερώθηκε εγγράφως ο Εισαγγελέας του Αεροδικείου Αθηνών για ενέργειες αρμοδιότητάς του.

Ο Αρχισμηνίας, απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του και με το τέλος της ΕΔΕ θα παραπεμφθεί σε πειθαρχικό συμβούλιο με το ερώτημα της οριστικής απόλυσης από την Πολεμική Αεροπορία.

Αντισμήναρχος (Ι) Κωνσταντίνος Γράψας
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ