Ετήσια Ενημέρωση Στελεχών ΠΑ 2012 – AT 035/2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
Αρ. Ανακ. 035/2012
Αθήνα, 9 Μαρτίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Ετήσια Ενημέρωση Στελεχών ΠΑ 2012

Την Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012, πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, στην αίθουσα “Αντισμήναρχος (Ι) Μαρίνος Μητραλέξης”, παρουσία του Αρχηγού ΓΕΑ Αντιπτέραρχου (Ι) Αντώνιου Τσαντηράκη, η Ετήσια Ενημέρωση Στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ).

Στην ενημέρωση παρευρέθηκαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος, οι οποίοι απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό.

Σκοπός της ενημέρωσης είναι η παρουσίαση των μειζόνων θεμάτων και προβλημάτων της ΠΑ, των στόχων που έχουν τεθεί για το 2012 και η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών από τον κ. Α/ΓΕΑ. Τα αντικείμενα της ενημέρωσης, αφορούν κυρίως την Ασφάλεια των Πτήσεων & Εδάφους, την αύξηση της διαθεσιμότητας των οπλικών συστημάτων, τη μέριμνα του προσωπικού και την υλοποίηση του προϋπολογισμού.

Αντισμήναρχος (Ι) Κωνσταντίνος Γράψας
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ