Ιστορικό εκλογής μέλους ΔΕΠ (A.1) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (3η Έκδοση)

Ανακοινώνεται η 3η Έκδοση / Ανάρτηση του Ιστορικoύ της εκλογικής διαδικασίας, για την εκλογή μέλους ΔΕΠ (A.1) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στον Τομέα Ηγετικής, Διοικητικής, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φυσιολογίας, στο γνωστικό αντικείμενο: “Ψυχολογία με έμφαση στη Διαχείριση του Ανθρώπινου Παράγοντα”.

Κάντε κλικ εδώ για την 3η Έκδοση

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε όλο το Ιστορικό