Ιστορικό εκλογής μέλους ΔΕΠ (Z.2) στη βαθμίδα του Καθηγητή Λέκτορα (4η Έκδοση)

Ανακοινώνεται η 4η Έκδοση / Ανάρτηση του Ιστορικoύ της εκλογικής διαδικασίας, για την εκλογή μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα στον Τομέα Ηλεκτρονικής ,Ηλεκτρικής Ισχύος, Τηλεπικοινωνιών στο γνωστικό αντικείμενο: “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ με έμφαση στα ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ – RADAR”.

Κάντε κλικ εδώ για την 4η Έκδοση

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε όλο το Ιστορικό