Έκτακτη Απογραφή Στρατιωτικού Φαρμακείου 251ΓΝΑ

Το Στρατιωτικό Φαρμακείο του 251ΓΝΑ θα παραμείνει κλειστό για έκτακτη οικονομική απογραφή και σύνταξη δελτίου ανατίμησης τη Δευτέρα 30-04-2012 και την Τετάρτη 02-05-2012, λόγω έκδοσης νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης.