Επίσκεψη της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων στο ΑΤΑ

Την Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012, οι μαθητές της 4ης Τάξης, της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), επισκέφθηκαν το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ) στη Λάρισα, στο πλαίσιο εκπαιδευτικού ταξιδιού.

Τους Ναυτικούς Δόκιμους και τους συνοδούς Αξιωματικούς τους, υποδέχθηκαν και ενημέρωσαν αρμόδιοι επιτελείς του ΑΤΑ, σχετικά με την αποστολή, την οργάνωση και τα μέσα του Αρχηγείου και των Μονάδων υπαγωγής του.

Στη συνέχεια, οι Ναυτικοί Δόκιμοι, επισκέφθηκαν το Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων, την 140 Σμηναρχία Επιχειρησιακών Πληροφοριών Ηλεκτρονικού Πολέμου και την 110 Πτέρυγα Μάχης.