Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΤΕΙ στο Εργοστάσιο ΜΜ & ΕΕ Αράξου

Ξεκίνησαν οι διαδικασίες πρακτικής άσκησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σπουδαστών των ΤΕΙ από το Εργοστάσιο ΜΜ & ΕΕ Αράξου, σε ειδικότητες ενδιαφέροντος της ΠΑ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο 2693051294 (εσωτ. 5001) του Εργοστασίου Αράξου.