Πρόσκληση για Κατάταξη Επαγγελµατιών Οπλιτών της ΠΑ – ΑΔΑ: Β4ΩΣ6-ΚΧΧ

Πρόσκληση για κατάταξη υποψηφίων ΕΠ.ΟΠ. έτους 2009, κατόπιν δικαίωσής τους από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

Αναρτήθηκε την 20/04/2012 με ΑΔΑ: Β4ΩΣ6-ΚΧΧ