Διαγωνισμός Επιλογής Υποψηφίων ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ ΠΑ του Ν.3648/08, Αρ. 11, Παρ. 1Γ (Έλληνες Εξωτερικού) Ακαδημαϊκού Έτους 2012-13

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ), μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων διαγωνισμού θέματος από την αρμόδια προς τούτο επιτροπή, ανακοινώνει με αλφαβητική σειρά, κατάσταση υποψηφίων, τα δικαιολογητικά των οποίων παρουσιάζουν ελλείψεις ή τυπικές παραλείψεις.

Οι εν λόγω υποψήφιοι, καλούνται να αποστείλουν ΜΟΝΟ ταχυδρομικά, τα ελλείποντα δικαιολογητικά, μέχρι 18 Μαΐου 2012 (τελική ημερομηνία παραλαβής από ΔΑΕ και όχι ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου), στη ΔΑΕ και στη διεύθυνση: Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ/Α7), ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ, ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Γ.Α 1010.

Σε περιπτώσεις παράληψης συμπλήρωσης κάποιου από τα πεδία της αίτησης που απαιτoύν ΝΑΙ ή ΟΧΙ, θα αποστέλλεται Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται η ανάλογη επιθυμία. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, θα πρέπει να συμπληρώνονται – υπογράφονται (θεώρηση για το γνήσιο, της ή των υπογραφών απαραίτητη), από τον υποψήφιο, εάν είναι ενήλικος, ή από τους ασκούντες την γονική μέριμνα ή επιτροπεία, εάν είναι ανήλικος.

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ “ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ” ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΓΝΩΣΤΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΣΤΗ ΔΑΕ/A7/2 (ΤΗΛ.: 2108191722-1724-1732) ΟΤΑΝ ΑΥΤΟΣ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.

Κατεβάστε την κατάσταση υποψηφίων Ελλήνων Εξωτερικού με ελλιπή δικαιολογητικά465 Kb

Κατεβάστε την συμπληρωματική κατάσταση υποψηφίων Ελλήνων Εξωτερικού με ελλιπή δικαιολογητικά16 Kb