Ενημέρωση Υποψηφίων της Ειδικής Κατηγορίας “Έλληνες Εξωτερικού” για τον Διαγωνισμό Επιλογής ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού έτους 2012-13

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ), μετά την ολοκλήρωση της φάσης ελέγχου δικαιολογητικών των υποψηφίων της Ειδικής Κατηγορίας “Έλληνες Εξωτερικού”, για το διαγωνισμό επιλογής στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, ακαδημαϊκού έτους 2012 – 13

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Τους πίνακες Δεκτών – Απορριπτέων υποψηφίων για τις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής, καθώς και το αναλυτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚ.Ε), σύμφωνα με το οποίο, υποχρεούνται να υποβληθούν οι Δεκτοί MONO υποψήφιοι, με μέριμνα της Π.Α.

Για την πλέον ολοκληρωμένη ενημέρωσής σας, ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στις οδηγίες διεξαγωγής των ΠΚ.Ε, όπως αυτές περιέχονται στο πρόγραμμα.