Καθαρισμός Πεδίου Βολής Ν.Σχίζας

Η Πολεμική Αεροπορία, επιδεικνύοντας οικολογική συνείδηση, σεβασμό για το φυσικό περιβάλλον και τους κατοίκους των γύρω περιοχών, προχώρησε στον καθαρισμό του Πεδίου Βολής νήσου Σχίζας από τα υπολείμματα των εκπαιδευτικών πυρομαχικών που έχουν ριφθεί εκεί κατά το παρελθόν έτος.

Η επιχείρηση καθαρισμού πραγματοποιήθηκε χωρίς προβλήματα, από προσωπικό της 120 Πτέρυγας Εκπαίδευσης Αέρος με έδρα την Καλαμάτα. Ξεκίνησε την Τρίτη 2 και ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 3 Μαΐου 2012.

Η συνολική ποσότητα των υλικών, περίπου εννέα τόνων, μεταφέρθηκε από τη νήσο Σχίζα στο λιμάνι της Καλαμάτας και στην συνέχεια στην 120ΠΕΑ. Όλο το υλικό θα προωθηθεί για ανακύκλωση.