Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 22/06/2012

Την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012, στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα :

Για Αεροπυρόσβεση,

  • 3 CL-415 επιχείρησαν στην Άγναντι Μεσσηνίας.
  • 2 CL-215 επιχείρησαν σε Λαμπέτη-Γραίκα Ολυμπίας.
  • 2 PZL επιχείρησαν στο Λιανικλάδι.
  • 2 PZL επιχείρησαν σε Μαυτομάτι-Γραίκα Πύργου.
  • 4 PZL επιχείρησαν στους Χραινούς Πεταλιδίου.

Συμπληρώθηκαν συνολικά 56,4 ώρες πτήσης σε 26 αποστολές.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 1 ασθενή και 1 νεογνό από Μυτιλήνη και Χίο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν συνολικά 2,5 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.