Εκδηλώσεις Οργανισμού Έρευνας και Τεχνολογίας του ΝΑΤΟ – AT 073/2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
Αρ. Ανακ. 073/2012
Αθήνα, 01 Ιουνίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Εκδηλώσεις Οργανισμού Έρευνας και Τεχνολογίας του ΝΑΤΟ

Από τη Δευτέρα, 28 Μαΐου έως και την Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012, πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις της 128 Σμηναρχία Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών (ΣΕΤΗ) στο Καβούρι, εκδηλώσεις του Οργανισμού Έρευνας και Τεχνολογίας του ΝΑΤΟ -Research and Technology Organization (RTO), με την ακόλουθη θεματολογία:

  • “Aspects of Multi-Parameter RADAR Automatic Target Recognition (ATR) in Complex Environments”.
  • “RADAR Automatic Target Recognition (ATR) and Non-Cooperative Target Recognition (NCTR)”.

Τις εκδηλώσεις οργάνωσε η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και το Sensors and Electronics Technology (SET) Panel που υπάγεται στο Research and Technology Board (RTB) του Οργανισμού Έρευνας του ΝΑΤΟ.

Οι δύο εκδηλώσεις παρουσίασαν ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον με τις αναφορές τους σε τεχνολογίες αιχμής και τις παρακολούθησαν αντιπροσωπείες στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, επιστήμονες από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδύματα, Ερευνητικά Ινστιτούτα και την Αμυντική Βιομηχανία.

Αντισμήναρχος (Ι) Κωνσταντίνος Γράψας
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ