Συμμετοχή της ΠΑ στις δραστηριότητες της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος- AT 077/2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
Αρ. Ανακ. 077/2012
Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Συμμετοχή της ΠΑ στις δραστηριότητες της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος

Την Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, η Πολεμική Αεροπορία, επιδεικνύοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης και ευαισθησίας σε περιβαλλοντικά θέματα, συμμετείχε στον καθαρισμό των ακτών της χώρας μας, διαθέτοντας μόνιμο και στρατεύσιμο προσωπικό και μέσα, από είκοσι οχτώ (28) Μονάδες.

Αντισμήναρχος (Ι) Κωνσταντίνος Γράψας
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ