Απονομή Πτυχίων 92ης Σειράς ΣΕΑΑ – AT 093/2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
Αρ. Ανακ. 093/2012
Αθήνα, 6 Ιουλίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Απονομή Πτυχίων 92ης Σειράς ΣΕΑΑ

Την Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2012, πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ), η απονομή των πτυχίων της 92ης σειράς του Σχολείου Επιμόρφωσης Αξιωματικών εξ’ Ανθυπασπιστών (ΣΕΑΑ), στους 112 αποφοιτήσαντες Αξιωματικούς διαφόρων ειδικοτήτων.

Στην τελετή παρέστησαν, ο Επιτελάρχης της ΔΑΕ, Ταξίαρχος (Ι) Ιωάννης Δημόκας και ο Διοικητής της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας, Ταξίαρχος (Ι) Ιωάννης Μανιαδάκης.

Αντισμήναρχος (Ι) Κωνσταντίνος Γράψας
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ