Ιστορικό εκλογής μέλους ΔΕΠ (Ε.3) στη βαθμίδα του Λέκτορα (3η Έκδοση)

Ανακοινώνεται η 3η Έκδοση / Ανάρτηση του Ιστορικoύ της εκλογικής διαδικασίας, για την εκλογή μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα στον Τομέα Αεροναυπηγικής Τεχνικής Μηχανικής, Δομικών Κατασκευών, Έργων Υποδομών, στο γνωστικό αντικείμενο: “Μηχανολογίας με έμφαση στην Τεχνική Μηχανική”.

Κάντε κλικ εδώ για την 3η Έκδοση

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε όλο το Ιστορικό