Ιστορικό Εκλογικής Διαδικασίας πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ (H.2), στη βαθμίδα του Λέκτορα (3η Έκδοση)

Ανακοινώνεται η 3η Έκδοση του Ιστορικoύ της εκλογικής διαδικασίας για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ (H.2) στη βαθμίδα του Λέκτορα, στον τομέα Πληροφορικής και Υπολογιστών, στο γνωστικό αντικείμενο: “Η/Υ με έμφαση στην Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και το Λογισμικό του Λειτουργικού Συστήματος”.

Κάντε κλικ εδώ για την 3η Έκδοση

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε όλο το Ιστορικό